Căutare
Cine ne citește?
Avem 973 vizitatori online

Istoric

Dezvoltarea masivă a părții nord-vestice a cartierului Rogerius la începutul anilor ‘70, a dus la creșterea spectaculoasă a populației școlare. În acest context, la 4 septembrie 1973 s-a terminat construcția primului corp de clădire, dându-se în folosință Școala generală nr. 16, cu 33 de spații pentru clase, laboratoare, cabinete, bibliotecă, ateliere, sală profesorală, sală de sport cu vestiar, cabinete metodice, cabinete medicale și birouri administrative.

Activitatea școlară a început la 15 septembrie 1973 cu 16 clase de elevi (câte două rânduri pentru fiecare clasă I-VIII). Efectivele de elevi ale acestor clase, cât și personalul didactic, în frunte cu primul director al scolii, prof. CORNELIU SPAHIU, au provenit din colectivul Școlii generale nr. 15 (astăzi Liceul “Lucian Blaga”), vecina cu Școala generala nr. 16.

Creșterea continuă a populației școlare a făcut ca la 1 septembrie 1975 să se dea în folosință al doilea corp de clădire al Școlii generale nr. 16, cu 27 de spații pentru clase, laboratoare, ateliere, cabinete metodice și birouri administrative.

Începând din anul școlar 1975-1976 conducerea școlii se completează cu funcția de director adjunct, funcție pe care o ocupa prof. EUGENIA LUNGU.

Timp de 2 ani, intre 1976-1978, școala funcționează și cu treapta I de liceu (clasele a IX-a şi a X-a).

Din anul școlar 1978/1979 și până în prezent, școala funcționează ca unitate cu învățământ primar și gimnazial.

Începând din anul școlar 1981/1982 până în anul școlar 1987/1988 conducerea școlii a fost realizată de către profesorii CORNELIU SPAHIU, director și BEALCOVSCHI EMANOIL, director adjunct, iar din 1988/1989 de către profesorii POPA MARIA, director și BEALCOVSCHI EMANOIL, director adjunct.

De la 1 septembrie 1989, școala a fost condusa de către profesorii POPA MARIA, director și GÂRBA VASILE, director adjunct până la în ianuarie 1990, iar de la aceasta dată și până  în prezent de către profesorii GÂRBA VASILE MIRCEA, director și BURCA SMARANDA, director adjunct și din 1 septembrie 1990 și de prof. MAXIM VETA, director adjunct.

Între anii 1982-1987 școala a cunoscut o dezvoltare deosebita, atât ca număr de elevi și personal didactic, cât și mai ales ca baza didactico – materială, ajungând ca în 3 ani sa fie cea mai mare școală generală din județ din punctul de vedere al efectivului de elevi.

Ceea ce a marcat această perioadă au fost eforturile deosebite ale conducerii școlii și ale colectivului de cadre didactice pentru dotarea și modernizarea bazei didactico-materiale. S-au remarcat în această acțiune: prof. Belacovschi Emanoil - director adjunct, prof. Adrian Otoiu, prof. Gârba Mircea, prof. Torjoc Silviu, prof. Chivari Maria, și maiștri-instructori Mihuța Alexandru și Lucaci Alexandru.

În acest interval de 4 ani au fost înființate, amenajate și dotate cu aparatură, instalații și materiale didactice, în buna parte confecționate în atelierele școlare proprii și cu resurse materiale proprii, un număr de  8 cabinete și laboratoare școlare, iar  iar cele 4 ateliere școlare existente au fost și ele modernizate.

În afară de asigurarea bazei didactico-materiale, au fost și sunt obținute rezultate deosebite și numeroase premii la fazele județene și naționale ale olimpiadelor pe obiecte, ale concursurilor cultural artistice și sportive, în medie 80-100 premii pe an școlar.

O altă mare realizare în ceea ce privește baza materială a școlii o constituie construirea acoperișurilor tip șarpantă repararea tencuielilor exterioare ale școlii, construirea unui gard împrejmuitor, amenajarea a încă 3 cabinete multifuncționale și modernizarea sălii profesorale, lucrări realizate  între anii 1994-1999.

În prezent școala dispune de 11 cabinete și laboratoare: de literatură română, de matematică, de istorie, de geografie, de limbi moderne și muzică, de fizică, de biologie, de chimie, de informatica și calculatoare, de desen, 3 ateliere (de lucru de mână, tricotaje și croitorie, de gospodărie și menaj), de o sală de sport cu vestiare și dușuri, de 3 terenuri sportive.

Nu în ultimul rând e de menționat faptul că procentul de reușită la intrarea în licee a elevilor noștri, este de 90-95% în fiecare an școlar.

Toate aceste rezultate sunt rodul valorii și muncii deosebite pe care o desfășoară inimosul colectiv de cadre didactice al școlii noastre în care 90 % dintre învățători și profesori au gradul II și I.