Căutare
Cine ne citește?
Avem 32 vizitatori online

Informații pentru părinți 2023-2024

IMPORTANT

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la 31 august 2023 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care se dorește înscrierea copilului.

În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa 3 (pdf) din metodologia de înscriere, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv).

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la secretariatul școlii.

PERIOADA COMPLETARE/DEPUNERE/TRANSMITERE CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE LA SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

03.05.2023-18.05.2023

ORAR DEPUNERE/VALIDARE CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE LA SEDIUL INSTITUȚIEI

 • LUNI – JOI: 8:00 - 18:00
 • VINERI: 8:00-17:00

TELEFOANE UTILE

SECRETARIAT: 0359-410503

DIRECTOR: 0770-456556

DIRECTOR ADJUNCT: 0771-177430

La aceste numere puteți suna în inervalul 03.05.2023 - 18.05.2023 pentru:

 • a cere lămuriri
 • a lămuri eventualele probleme care pot să apară

TELVERDE - I.Ș.J. BIHOR

Nr. telefon: 0 800 816 259

Disponibil în intervalul orar:

 • Luni-Joi: 9.00 – 16.30
 • Vineri: 9.00 – 14.00

ZILELE PORȚILOR DESCHISE

Luni, 24.04.2023 între orele 15-18

Marți, 25.04.2023 între orele 15-18

Miercuri, 26.04.2023 între orele 15-18

Este perioada în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu învățătoarele care vor prelua aceste clase.

Vă așteptăm cu drag!

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 1. Dosar plic
 2. Cerere-tip de înscriere
 3. Copie și original după actul de identitate ale părinților/tutorelui legal
 4. Copie și original după certificatul de naştere al copilului
 5. Declarația-tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere (pdf)
 6. Sentința de divorț din care să rezulte încredințarea minorului și domiciliul acestuia (dacă e cazul)
 7. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 inclusiv)
 8. Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale (pentru copiii din alte circumscripții)

Criteriile generale:

 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Ultima actualizare (Vineri, 28 Aprilie 2023 08:02)