Căutare
Cine ne citește?
Avem 1015 vizitatori online

Misiunea și viziunea școlii

”Școala pentru toți copiii”

MOTTO:

Dacă un copil trăiește într-o atmosferă critică,
Învață să condamne pe toată lumea.
Dacă un copil trăiește într-o atmosferă ostilă,
Învață să fie violent.
Dacă un copil trăiește într-un mediu ridicol,
Învață să fie timid.
Dacă un copil trăiește în rușine,
Învață să se simtă vinovat.
Dacă un copil trăiește într-un mediu stimulativ,
Învață să fie încrezător.
Dacă un copil trăiește în laude,
Învață să aprecieze
Dacă un copil trăiește într-un spirit de corectitudine,
Învață să fie drept.
Dacă un copil trăiește în siguranță,
Învață să aibă încredere.
Dacă un copil trăiește în încurajări,
Învață să aibă încredere în el.
Dacă un copil trăiește în acceptare și prietenie,
Învață să iubească lumea.

(Dorothi Law Nolte)

Școala nr. 16, Oradea își propune să realizeze o educație formativă centrată pe elev.

Școala nr. 16, Oradea își propune să școlarizeze copii din zonă și nu numai, indiferent de apartenența lor etnică, religioasă sau de nivelul lor intelectual, astfel încât să facă față cu succes unor forme superioare de școlarizare; să facă față unei societăți în continuă schimbare și transformare.

Ne propunem să dezvoltăm o comunitate ordonată, bazată pe valori, respect reciproc, disciplină și autodisciplină, pe care să le promoveze atât angajații cât și elevii școlii.

Dezvoltarea şi implementarea unui management educaţional de calitate atât la nivelul şcolii cât şi la nivelul ariilor curriculare, care să aibă ca finalitate un învăţământ viabil şi competitiv, astfel încât elevii şcolii să atingă performanţele cuprinse în standardele de evaluare având la bază următoarele obiective:

  • Formarea unui corp profesoral de elită.
  • Promovarea şi realizarea unui marketing educaţional de calitate, centrat pe elev, prin care şcoala să se constituie într-un real furnizor de servicii educaţionale, astfel încât procentul de promovabiliate a elevilor la testele naţionale să fie cu cel puţin cinci procente peste media pe judeţ; toţi absolvenţii să fie cuprinşi într-o nouă formă de învăţământ.
  • Realizarea unui management financiar eficient şi competitiv.
  • Echipa managerială va stabili şi menţine relaţii de colaborare permanente, deschise, transparente cu întregul colectiv, cu reprezentanţii Primăriei, cu membrii Consiliului Local, ai Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, cu reprezentanţii O.N.G.-urilor, cu Poliţia de Proximitate etc.
  • Crearea, menţinerea şi dezvoltarea în rândul elevilor a unei atmosfere propice unui învăţământ de calitate.
  • Formarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe în învăţare, în scopul unei orientări şcolare şi profesionale în concordanţă cu posibilităţile şi calităţile educaţionale de care dispune elevul.
  • Atragerea de parteneri educaţionali în procesul continuu ce vizează cerinţele educaţionale ale societăţii, în contextul definirii idealului educaţional al şcolii româneşti privind dezvoltarea liberă şi armonioasă a individualităţii umane în formarea personalităţii autonome şi creative.
  • Atragerea de fonduri suplimentare destinate dezvoltării bazei materiale, stimulării şi motivării elevilor, prin activităţi extraşcolare, parteneriate, colaborări, sponsorizări, programe specifice.